..::: زهره جويا :::.. dokhtare_kuchi


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


دختر کوچی