..::: زهره جويا :::.. the-sound-of-persian


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


نوروز ۱۳۹۴ زهره جویا در جشنواره نوروزی صدای ایران در لاکما آمریکا